ԱՃԹՆ ներկայացուցիչներն Ուկրաինայում հանդիպել են GIZ-ի ներկայացուցիչներին