Ընդերքօգտագործման պայմանագրերի հրապարակում

02.07.18
Ընդերքօգտագործման պայմանագրերի հրապարակում

Հրապարակվել են օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով ընդերքօգտագործման պայմանագրերը, որոնք կարող եք գտնել ՀՀ Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պպաշարների նախարարության պաշտոնական կայքում:


Պայմանագրերի հրապարակումը խրախուսվում է ԱՃԹՆ-ի ստանդարտով.

«Խրախուսվում է ԱՃԹՆ-ն իրականացնող պետությունների կողմից այն բոլոր պայմանագրերի և լիցենզիաների մասին տեղեկատվության հրապարակային բացահատումը, որոնցով սահմանվում են նավթի, գազի և պինդ օգտակար հանածոների շահագործմանն առնչվող պայմանները:»

Այսպիսով, ընդերքօգտագործման պայմանագրերի հրապարակումը համարվում է Հայաստանի կողմից ԱՃԹՆ-ի պարտադիր պահանջներից դուրս իրականացված հանձնառություն: